Your body can give birth
it's your mind that you have to convince

ervaringen deelnemers

Vanaf 9 september 2020 ben ik gecertificeerd HypnoBirthing® Childbirth Educator. Hieronder lees je wat de ervaringen zijn van de deelnemers die bij mij een cursus volgden.


We zijn heel blij dat we aan de cursus hebben deelgenomen. We hebben veel geleerd over het geboorteproces en kijken met vertrouwen tegemoet naar de geboorte van ons eerste kindje. De cursus heeft ons nog meer doen realiseren hoe mooi het natuurlijke geboorteproces eigenlijk is en hoe de natuur ervoor zorgt dat de geboorte in principe zonder problemen verloopt. We kunnen zien dat je passie hebt voor dit vak en je bent hierdoor goed in staat om de inhoud van de cursus met gevoel en vertrouwen over te brengen.

deelnemers cursus HypnoBirthing als onderdeel van mijn opleiding, juli-augustus 2020


In de cursus werd de focus gelegd op dat het vrouwelijk lichaam ervoor is gemaakt om natuurlijk te baren en dat je veel cadeaus van de natuur krijgt om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit heeft mijn vertrouwen het meest doen groeien.

deelnemers cursus HypnoBirthing september-oktober 2020


"We waarderen je enthousiasme en de niet zweverige/down to earth benadering van de cursus. Tijdens de eerste les was er wel een omslagpunt dat we het idee hadden op de juiste plek te zitten. Uit de cursus heeft het meeste indruk op ons gemaakt het weghalen van de nervositeit voor de geboorte, geen specifiek onderdeel van de cursus, maar meer als geheel en de filmpjes die rust tijdens de geboorte uitstralen."

deelnemers cursus HypnoBirthing november-december 2020


"Er was een veilige sfeer wat voor openheid zorgde. Achteraf zijn we ook heel dankbaar dat we de lessen in privé-vorm hebben kunnen volgen."

deelnemers cursus HypnoBirthing januari-februari 2021


"De informatie die werd gegeven tijdens de cursus was leerzaam en vernieuwend. De oefeningen gaven zelfvertrouwen om het proces aan te gaan."

deelnemers cursus HypnoBirthing januari-februari 2021


"Ja, we ervaren nu een andere mindset ten aanzien van de aanstaande geboorte."

deelnemers cursus HypnoBirthing maart-april 2021


"Uit de cursus heeft dit mijn vertrouwen het meest doen groeien:

-      De affirmaties/regenboog ontspanning (vooral omdat je dit het meeste doet)

-      Maar ook jouw verhaal en kennisoverdracht van hoe het lichaam werkt.

-      De filmpjes"

deelnemers cursus HypnoBirthing maart-april 2021Kennismaking met HypnoBirthing® bij Maximaal geluk

Voor een nóg betere indruk van de cursus HypnoBirthing® is er voor jou maandelijks een online introductiebijeenkomst via Zoom. In deze bijeenkomst van een half uur geef ik een korte introductie op HypnoBirthing®, zodat je er kennis mee kunt maken en vragen kunt stellen via de chat of live. Deelnemen aan de introductiebijeenkomst is gratis. Op deze manier kun je een heel goede indruk krijgen van wat jij en je partner kunnen verwachten van de gehele cursus. Klik op de knop hieronder en schrijf je in voor deze kennismaking! 


De data van de komende online introductiebijeenkomsten zijn:

donderdag 22 juli 2021 om 19.00 uur

dinsdag 24 augustus 2021 om 19.00 uur.


Ja, ik neem graag deel aan de eerstvolgende introductiebijeenkomst!