Your body can give birth
it's your mind that you have to convince

ervaringen deelnemers

Vanaf 9 september 2020 ben ik gecertificeerd HypnoBirthing® Childbirth Educator. Hieronder lees je wat de ervaringen zijn van de deelnemers die bij mij een cursus volgden.


We zijn heel blij dat we aan de cursus hebben deelgenomen. We hebben veel geleerd over het geboorteproces en kijken met vertrouwen tegemoet naar de geboorte van ons eerste kindje. De cursus heeft ons nog meer doen realiseren hoe mooi het natuurlijke geboorteproces eigenlijk is en hoe de natuur ervoor zorgt dat de geboorte in principe zonder problemen verloopt. We kunnen zien dat je passie hebt voor dit vak en je bent hierdoor goed in staat om de inhoud van de cursus met gevoel en vertrouwen over te brengen.

deelnemers cursus HypnoBirthing als onderdeel van mijn opleiding, juli-augustus 2020